cust_delta

Voor de promotie van Delta is er nu de Facebook APP. Tijdens promotieactiviteiten van Delta worden er van bezoekers foto’s gemaakt. De foto’s worden, middels een door APP DEALER ontwikkelde APP, geautomatiseerd op de Facebookpagina van Delta geplaatst. Bezoekers kunnen vervolgens in deze Facebook APP de foto’s taggen en de pagina van Delta ‘liken’.